Misyon ve Vizyon


MİSYON (Özgörev)

Misyonumuz, fizyoterapi mesleğini eğitim, bilimsel faaliyetler ve tedavi hizmeti yoluyla ilerletmektir. Bu çerçevede Yüksekokulumuz;

  • Bulunduğu çağın ve toplumun sağlık problemlerini bilen, etik değerlere saygılı, kanıta dayalı uygulamaları ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş fizyoterapistler yetiştirmeyi,
  • İnterdisipliner ve multidisipliner araştırmalar yoluyla yeni bilgi üreterek bilime katkı sağlamayı ve alana özgü araştırmacılar yetiştirmeyi,
  • Kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları ile bireyin hareket ve fonksiyonunu iyileştirmeyi, toplum sağlığını geliştirmeyi kendine görev bilmektedir.

 

VİZYON

Fizyoterapi eğitiminde probleme dayalı öğrenme sisteminin geliştirilmesini sağlayarak “referans” kurum olmak,Öğrenci ve öğretim elemanlarının uluslararası değişim programları ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak,Toplum sağlığını tehdit eden alanlarda koruyucu fizyoterapi yöntemlerini geliştirmek,Yasal düzenlemelerin oluşturulmasına katkıda bulunarak, fizyoterapistlik mesleğinin sağlık ekibi içerisindeki yerini çağdaş düzeye ulaştırmak.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast